O SZKOLE

        Szkoła w Stefanowie powstała w 1867r. w 2007 r. dołączono Gimnazjum. Od 1937 r. Patronem w Szkole Podstawowej jest Tadeusz Kościuszko - naczelnik powstania kościuszkowskiego.

 

        Chcemy, by szkoła była dla dzieci ich drugim domemi. Otaczamy swoich uczniów opieką. Tworzymy  atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Działania zmierzające do indywidualizacji rozwoju każdego dziecka nauczyciele podejmują wspólnie z rodzicami.

 

 

Kładziemy nacisk na:

 • rozwijanie twórczego myślenia,
 • wyrabianie analitycznego podejścia do otaczającej rzeczywistości,
 • opanowanie języka angielskiego,
 • umiejętność posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu,
 • umożliwianie uczniom prezentacji swojej wiedzy i umiejętności,
 • czynny udział w życiu kulturalnym małej ojczyzny.

 

Wszystkim uczniom zapewniamy:

 • wysoki poziom nauczania,
 • naukę języka angielskiego już od klasy pierwszej,
 • zajęcia w pracowni komputerowej,
 • naukę informatyki od klasy pierwszej,
 • uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań,
 • lekcje wychowania fizycznego w sali gimnastycznej,
 • zajęcia wyrównawczo - kompensacyjne,
 • korzystanie z biblioteki,
 • systematyczną pomoc pedagoga szkolnego,
 • szeroki program imprez klasowych i szkolnych,
 • bogatą ofertę imprez sportowo-rekreacyjnych,
 • wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
 • wyjazdy do kin i teatrów,
 • ciekawe zajęcia w czasie ferii zimowych .

       Procesem dydaktyczno-wychowawczym kieruje kadra nauczycielska. Uczniowie biorą udział w przeróżnych konkursach organizowanych w szkole lub na terenie gminy.