Siedem darów Ducha Świętego


  1. Dar Mądrości
  2. Dar Rozumu
  3. Dar Rady
  4. Dar Męstwa
  5. Dar Umiejętności
  6. Dar Pobożności
  7. Dar Bojaźni Bożej

 

     Po wielu przygotowaniach gimnazjaliści z klasy trzeciej przystąpili do Sakramentu Bierzmowania. Uroczystość odbyła się 24 września w Kościele p.w. Najświętszej M.P. w Żelechowie. Już pół godziny przed Mszą św. kandydaci w gotowości oczekiwali na jej rozpoczęcie, by punktualnie o godzinie 16 uczestniczyć w jedynym takim nabożeństwie w życiu. Stres „pożerał” bierzmowanych w całości. Jednak odbyło się bez żadnych komplikacji. Każdy z uśmiechem „od ucha do ucha” odpowiadał na zadawane pytania przez biskupa Piotra Sawczuka, który udzielił młodzieży bierzmowania.

     W czasie Mszy św. obecni byli świadkowie i rodzice. Wszyscy modlili się za przyjmujących w tym dniu sakrament bierzmowania.

Pod koniec mszy biskup Piotr poświęcił pamiątki bierzmowania „krzyżyki”.

     Po ceremonii nasi gimnazjaliści bogatsi o dary Ducha Świętego rozeszli się do domów.


     Młodzieży życzymy wielu łask bożych i owocnej współpracy z darami Ducha Świętego w całym ich dalszym życiu.