Biblioteka szkolna działa w Zespole Szkół w Stefanowie. Księgozbiór liczy około 5000 woluminów. Pierwszą książkę wpisano do inwentarza biblioteki szkolnej 2.10.1946 roku, przez 47 lat zbiory były sukcesywnie powiększane. W znacznej mierze znajdują się tutaj lektury szkolne oraz albumy, atlasy, słowniki- jednym słowem pozycje potrzebne jako pomoc naukowa każdemu uczniowi. W naszej bibliotece można też znaleźć literaturę dziecięcą,  młodzieżową oraz literaturę piękną.

 

        Zbiory biblioteki są powiększane z zakupów dokonywanych przez dyrektora oraz darowizn. Popularną formą poszerzania księgozbioru są akcje w których nasi czytelnicy ofiarowują bibliotece szkolnej książki, z których już wyrośli lub ich nie potrzebują.

 

        Biblioteka szkolna pełni również rolę sali lekcyjnej i w związku z tym dla czytelników dostępna jest przez zaledwie 10 godzin w tygodniu, jednak na pomoc w znalezieniu odpowiedniej lektury można liczyć również poza godzinami otwarcia. W bibliotece szkolnej pracują p. Izabela Gugała - szkoła podstawowa oraz p. Edyta Mucha - Dziwiszek - gimnazjum.