Wychowawstwa w roku szkolnym 2015/2016

L.p. Klasa                    
Imię i nazwisko wychowawcy
Szkoła Podstawowa
1. Oddział Przedszkolny Renata Ducka
2. Klasa I Elżbieta Wojda c.M.
3. Klasa II Elżbieta Halina Wojda
4. Klasa III Ewa Głowacka
5. Klasa IV Izabela Gugała
6. Klasa V Sylwia Kosińska
7. Klasa VI Iwona Król
Gimnazjum
1. Klasa I Karolina Wesołowska
2. Klasa II
Leszek Kostyra
3. Klasa III Urszula Skwarek