EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015

     Egzamin gimnazjalny 2015r we wszystkich szkołach w Polsce przeprowadzany jest w tym samym dniu i o tej samej godzinie. Termin egzaminu wyznacza i ogłasza Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin gimnazjalny trwał 3 dni i rozpoczął się punktualnie o godzinie 9.00.

     We wtorek 21 kwietnia gimnazjaliści pisali część humanistyczną. Egzamin składał się z dwóch części. Pierwsza część to zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie na którą uczniowie mieli 60min. Druga część to język polski i trwał 90minut.

     W środę 22 kwietnia egzamin wyglądał podobnie z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. Gimnazjaliści najpierw pisali test z przedmiotów przyrodniczych a później z matematyki i czas na rozwiązanie zadań był taki sam jak dnia pierwszego.

     W czwartek 23 kwietnia nasi uczniowie zmagali się z egzaminem z języków obcych (języka angielskiego i języka rosyjskiego). Egzamin składał się z dwóch poziomów: podstawowego oraz rozszerzonego.

     Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego to konieczny warunek ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego, wraz ze świadectwem szkolnym otrzymają zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.