Nauczyciele i ich specjalności

L.p.

 

Przedmiot

 

Nauczyciele
1.  Oddział Przedszkolny
 Renata Ducka
2.

Nauczanie zintegrowane

(klasa I - III szkoła podstawowa)

Ewa Głowacka

Elżbieta Wojda

Elżbieta Halina Wojda

3. Religia Marta Ostałowska
4. Język polski

Sylwia Kosińska

Edyta Mucha - Dziwiszek

5. Język angielski Edyta Zwolska - Koryś
6. Język rosyjski Joanna Kozłowska - Pałyska
7. Muzyka

Iwona Król

8. Plastyka Iwona Król
9. Historia

Iwona Król

Izabela Gugała

10. WOS Iwona Król
11. Geografia Urszula Skwarek
12. Biologia Urszula Skwarek
13. Chemia Urszula Skwarek
14. Fizyka Ireneusz Biernacki
15. Matematyka

Teresa Głodek

Karolina Wesołowska

16. Informatyka

Leszek Kostyra

Ireneusz Biernacki

17. Wychowanie fizyczne

Leszek Kostyra

Tomasz Gugała

18. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Ireneusz Biernacki

19. Zajęcia artystyczne

Iwona Król

20. Zajęcia techniczne

Leszek Kostyra

Elżbieta Wojda

21. Przyroda

Izabela Gugała