Sala lekcyjna nr. 1

Sala lekcyjna nr. 2

Sala lekcyjna nr. 3

Pracownia komputerowa (sala nr. 4)

     Wyposażona w nowoczesny sprzęt z dostępem do Internetu i nowoczesnego oprogramowania szkoła otrzymała w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach wspomnianego projektu otrzymaliśmy: serwer, komputer nauczycielski, komputer przenośny, 9 uczniowskich kompletnych stacji roboczych, drukarkę laserową, skaner, projektor multimedialny. Dzięki staraniom dyrektora szkoły pracownia zostaje na bieżąco doposażana w nowoczesne akcesoria tak by iść z postępem czasu.  Obecnie znajduje się w niej 12 stacji roboczych dla uczniów. W trosce o rozwój pracowni i jej bezpieczeństwo na bieżąco wyposażamy ją w nowoczesne oprogramowanie dydaktyczne, antywirusowe, filtrujące. Nasi uczniowie na zajęcia komputerowe uczęszczają już od pierwszej klasy.

Sala lekcyjna nr. 5

(nauczanie zintegrowane)

Sala lekcyjna nr. 6

(nauczanie zintegrowane)

Sala lekcyjna nr. 7

Inne