Oto przyjazna dla uczniów biblioteka szkolna z bogatym księgozbiorem, organizująca liczne konkursy

i imprezy dla dzieci.