Konkurs wiedzy  o gminie Żelechów

 

„Moja mała ojczyzna”.

 

 

     W  dniu 17 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył się konkurs wiedzy o gminie Żelechów „Moja mała ojczyzna”. Patronat nad konkursem sprawowała Burmistrz Żelechowa Mirosława Miszkurka.

 

    Konkurs miał na celu popularyzację wiedzy o gminie Żelechów, kształtowanie poczucia tożsamości lokalnej oraz rozbudzanie zainteresowania problematyką lokalną. W konkursie udział wzięli uczniowie  z naszej szkoły (Szymon  Konopka, Dominik Czajka, Mateusz Dziubak, Dawid Wryk, Monika Paziewska, Patrycja Stefanowska.)

 

     Konkurs miał formę testu składającego się z dwóch części. W pierwszej części zatytułowanej „Z przeszłości Żelechowa” uczestnicy musieli wykazać się znajomością najważniejszych faktów z historii miasta, legend o założeniu Żelechowa oraz wiedzą o zabytkach miasta. W części drugiej zatytułowanej „Mieszkam w gminie Żelechów” uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące współczesności - ogólnej charakterystyki gminy pod względem administracyjnym i fizyczno-geograficznym, znajomości ulic miasta, działających w mieście i gminie instytucji, placówek oświatowych, stowarzyszeń, zakładów pracy. Wśród pytań konkursowych pojawiły się zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte.

 

 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie:

 

     Krystyna Koryś - Sekretarz Gminy,

     Michał Sztelmach - Dyrektor MGOK,

     Magdalena Beczek - pracownik MGBP,

     Sławomira Kierklewicz,

     Krystyna Majek

     Grażyna Frankowska.

 

Kolejność miejsc po  przeprowadzonej dogrywce przedstawia  się  następująco:

 

Szkoła podstawowa

 

     I. Patryk Piszcz - kl. VI a SP w Żelechowie

     II. Jakub Ducki - kl. VI a SP w Żelechowie

     III. Szymon Konopka - kl. V SP w Stefanowie

 

     Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki i publikacje o Żelechowie.