2015


     W piątek 6 listopada po raz kolejny w naszej szkole odbyły się zawody sportowe w sztafetowych biegach przełajowych w ramach akcji „Jesień na sportowo”. Organizatorem zawodów był pan Tomasz Gugała.

     Myślą przewodnią zawodów była popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży oraz nabycie umiejętności współzawodnictwa zgodnego z zasadami ducha sportowego.

Uczniowie z okolicznych szkół z terenu naszej gminy przyjechali do nas „aby sprawdzić swoje siły”.

Zawodnicy i zawodniczki rywalizowały ze sobą na trasie wyznaczonej na terenie wokół szkoły i kompleksu sportowego. Długość trasy dla dziewcząt i chłopców wynosiła około 450m.

 

     Na zakończenie zawodów wszystkie drużyny otrzymały dyplomy za udział oraz puchary dla zwycięzców. Nagrody wręczył dyrektor szkoły oraz organizator zawodów.