Dzień 28 października jest dla naszej szkoły niezwykle wyjątkowy. Obchodzimy tego dnia radosne Święto Patrona Naszej Szkoły, czyli Tadeusza Kościuszki.

     Uroczystości szkolne tradycyjnie rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej przez Księdza Roberta Steszuka w kościółku w Piastowie. Po przejściu do szkoły, kontynuacja święta odbyła się w sali gimnastycznej, od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Pan Dyrektor Ireneusz Biernacki przywitał zaproszonych gości panią burmistrz Mirosławę Miszkurka i Księdza Roberta.

 

     Ważnym punktem uroczystości był montaż słowno – muzyczny oraz prezentacja multimedialna wykonana przez uczniów klasy I gimnazjum, nawiązująca do patrona szkoły Tadeusza Kościuszki.


     Dzień 28 października był również bardzo ważnym dniem dla najmłodszej klasy. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej w Stefanowie.

     Pierwszoklasiści przygotowali pod okiem wychowawcy pani Elżbiety Wojda program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej Ojczyzny i znajomości zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.


     Po zakończonej części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami godnie reprezentować swoją szkołę swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

     Po złożeniu ślubowania pan dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stefanowie” – mówił pan  dyrektor, dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką ramiona pierwszaków.     Tradycyjnie pierwszoklasiści odcisnęli swój palec w Kronice Szkolnej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków od pani burmistrz Mirosławy Miszkurka i Samorządu Uczniowskiego.

     Również rodzice pamiętali o święcie swoich dzieci. Przybyli w licznym gronie, wręczyli upominki – niespodzianki swoim pociechom i zorganizowali „słodkie” przyjęcie.


Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

 

     Pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.

     W tym dniu uczniowie klasy I gimnazjum mieli swoje ważne Święto. 13 pierwszoklasistów w obecności nauczycieli, licznie zgromadzonych rodziców oraz zaproszonych gości zostali pasowani na uczniów Gimnazjum w Stefanowie. Symbolicznego pasowania dokonał pan dyrektor Ireneusz Biernacki dotykając ramion ołówkiem każdego ucznia. Tradycyjnie uczniowie odcisnęli palec w Kronice Szkoły.

    


      Gimnazjaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki od pani burmistrz Mirosławy Miszkurka i Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie złożyli przyrzeczenia, że będą uczyć się tego co mądre i piękne, aby wyrosnąć na dobrych i mądrych Polaków.

     Ślubowanie, ten tak ważny moment w życiu każdego ucznia poprzedziła część artystyczna przygotowana pod okiem wychowawcy pani Karoliny Wesołowskiej, w czasie której uczniowie prezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie.

     Wszystkim pierwszoklasistom życzymy, by trzyletni okres nauki w gimnazjum był nie tylko czasem zdobywania wiadomości, ale także okazją do wielu wspaniałych przeżyć podczas wspólnych zabaw i wycieczek.