,,Wiosna Teatralna”

W niedzielę 3 kwietnia w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie odbył się Przegląd Form Teatralnych „Wiosna Teatralna”. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili nasi uczniowie z inscenizacją pt. „Zachowują się jakby niczego nie rozumieli”.

Przegląd miał na celu wymianę doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych, aktywizację środowisk szkolnych i młodzieżowych oraz prezentację dorobku artystycznego uczniów. Uczestnikami przeglądu mogły być zespoły teatralne reprezentujące placówki oświatowe. Każda grupa mogła wystawić jeden spektakl o dowolnej tematyce.

Występ naszych uczniów spotkał się z wielkim uznaniem publiczności niezwykle żywiołowo nagrodziła go oklaskami.

(foto. Michał Sztelmach)