IV Międzyszkolny Konkurs Angielskich i Rosyjskich Kolęd

 

i Piosenek Bożonarodzeniowych

 

     19 stycznia uczniowie pod opieką pani Edyty Zwolskiej – Koryś oraz pani Joanny Kozłowskiej – Pałyska wzięli udział w IV Międzyszkolnym Konkursie Angielskich i Rosyjskich Kolęd i Piosenek Bożonarodzeniowych w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku.

 

      Konkurs miał na celu kultywowanie zwyczaju śpiewania kolęd w języku angielskim i rosyjskim oraz rozbudzenie zainteresowania muzyką.

 

    Młodzi artyści za swój występ otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

 

Konkurs przyniósł naszym uczniom wiele niezapomnianych wrażeń.