Sprawdzian szóstoklasisty

 

     5 kwietnia uczniowie klasy VI napisali swój pierwszy poważny egzamin.

 

 

    Punktualnie o godzinie 9.00 rozpoczęli sprawdzian, który oceni ich wiadomości i umiejętności.

 

Sprawdzian składał się z dwóch części:

 

  • w pierwszej części uczniowie sprawdzali swoje wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz matematyki
  • w części drugiej uczniowie zmagali się z testem z języka obcego (j. angielskiego)

     Obie części sprawdzianu były przeprowadzone jednego dnia. Sprawdzian jest obowiązkowy. Swoje wyniki szóstoklasiści poznają 27 maja.