Przegląd Bożonarodzeniowych

Form Teatralnych

 

      W dniach 23 – 24 stycznia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie odbył się Przegląd Bożonarodzeniowych Form Teatralnych.

 

     Celem przeglądu było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, wymiana doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych, aktywizacja środowisk szkolnych i młodzieżowych, prezentacja dorobku artystycznego uczniów i przedszkoli oraz utrwalenie tożsamości kulturowej miasta i gminy.

 

      Przed licznie zgromadzoną publicznością w niedzielę 24 stycznia jasełka zaprezentowali nasi uczniowie należący do Szkolnego Koła Przyjaciół Harcerzy, grupy wokalno – instrumentalnej i grupy tanecznej. Widać było ogromny wysiłek i zaangażowanie naszych uczniów w odgrywaniu swoich ról. Za swój występ uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

      Rodzice mogą być dumni ze swoich małych artystów.