Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, pokoju i nadziei. Zgodnie z tradycją stawia się je na wigilijnym stole. Harcerze co roku dbają o to, aby ogień z Ziemi Świętej mógł być obecny w naszych domach.

     W czwartek 17 grudnia podczas wieczornej Mszy św. harcerze z 77 Drużyny Harcerskiej "ORŁY" działającej przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku przekazali żelechowskiemu społeczeństwu Betlejemskie Światło Pokoju. Przed rozpoczęciem Eucharystii harcerze przypomnieli zebranym historię i przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Po Mszy św. celebrowanej przez ks. Prałata Stanisława Zajko i ks. Roberta Steszuka uczniowie należący do Szkolnego KPH w imieniu całej społeczności szkolnej odebrali Betlejemski Płomień oraz Świąteczne życzenia.

Betlejemski Płomień

trafił także do naszej szkoły

 

    

     W piątek 18 grudnia uczniowie Szkolnego Koła Przyjaciół Harcerzy podzielili się Światłem z Panem Dyrektorem Ireneuszem Biernackim.