SPOTKANIE MŁODZIEŻY W STOCZKU ŁUKOWSKIM

     W sobotę 21 listopada uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w drugim spotkaniu przygotowującym do ŚDM w Krakowie 2016r. Spotkanie to odbyło się w Parafii p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Stoczku Łukowskim. W spotkaniu uczestniczyło około 300 młodych ludzi z całego dekanatu żelechowskiego.

     Spotkanie rozpoczęło się o godz. 1000 w kościele parafialnym, wszystkich przybyłych gości przywitał gospodarz ks. kanonik Stanisław Bieńko.

    W dalszej części spotkania zostały przybliżone dwie postacie kandydatów na ołtarze związane ze Stoczkiem min. ks. Bp. Adolf Piotr Szelążek i Siostra Róża Wanda Niewęgłowska.

     Uczniowie ZO w Stoczku Łukowskim przedstawili pantomimę o wyborach jakich dokonujemy w życiu. Była również konferencja, którą wygłosił ks. Paweł Wojdat.

     Spotkaniu towarzyszył zespół pielgrzymkowy gr. 9a. Głównym punktem spotkania była Msza św. Po Mszy świętej wszyscy udali się do sali w MOK, by tam się posilić i obejrzeć przedstawienie przygotowane przez Młodzieżowy Zespół Teatralny pod kierunkiem
ks. Krzysztofa Chacińskiego pt. „Dziady cz. II”. Trzeba przyznać, że przedstawienie wypadło znakomicie.

     Kolejne spotkanie odbędzie się w grudniu w naszej Parafii w Żelechowie.