WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

ROK SZKOLNY 2019/ 2020

KLASA

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

KLASA „0”

Wychowanie przedszkolne

Informacja o podręcznikach i ćwiczenia zostanie przekazana we wrześniu 

Religia

Język angielski

KLASA I

Edukacja wczesnoszkolna

Dotacja MEN

Język angielski

Dotacja MEN

Religia

Żyjemy w Bożym świecie

red. K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

KLASA II

Edukacja wczesnoszkolna

Dotacja MEN

Język angielski

Dotacja MEN

Religia

Idziemy do Jezusa

red. E. Kondrak

J. Czerkawski

Jedność

KLASA III

Edukacja wczesnoszkolna

Dotacja MEN

Język angielski

Dotacja MEN

Religia

Jezus z nami

red. E. Kondrak

J. Czerkawski

Jedność

 

 

PODRĘCZNIKI I ZESZYTY ĆWICZEŃ W RAMACH DOTACJI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ ZAPEWNIA SZKOŁA POZOSTAŁE KUPUJĄ RODZICE

Wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stefanowie w roku szkolnym 2018/2019

KLASA IV ROK SZKOLNY 2018/ 2019

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język rosyjski

Stupieni 4

Beata Gawęcka-Ajchel, Anna Żelezik

WSiP

Religia

Miejsca pełne BOGActw + zeszyt ćwiczeń

red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Jedność

 

KLASA V ROK SZKOLNY 2018/ 2019

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język rosyjski

Stupieni 5

Beata Gawęcka-Ajchel, Anna Żelezik

WSiP

Religia

Spotkania uBOGAcające + zeszyt ćwiczeń

red. K. Mielnicki

E. Kondrak

E. Parszewska

Jedność

KLASA VI ROK SZKOLNY 2018/ 2019

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język rosyjski

Stupieni 6

Beata Gawęcka-Ajchel, Anna Żelezik

WSiP

Religia

Przemienieni przez Boga + zeszyt ćwiczeń

red. Z. Marek

WAM

KLASA VII ROK SZKOLNY 2018/ 2019

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Religia

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

red. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

E. Parszewska

Jedność

 

KLASA VIII ROK SZKOLNY 2018/ 2019

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Religia

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

red. K. Mielnicki

E. Kondrak

E. Parszewska

Jedność

 

KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2018/ 2019

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Religia

Chodźmy razem

red. W. Kubik

WAM

PODRĘCZNIKI I ZESZYTY ĆWICZEŃ (3 lub4) Z POZOSTAŁYCH PRZEDMIOTÓW ZAPEWNIA SZKOŁA W RAMACH DOTACJI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

ROK SZKOLNY 2018/ 2019

KLASA

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

KLASA „0”

Wychowanie przedszkolne

Olek i Ada

Iwona Fabiszewska Klaudia Wilk Wiesława Żaba-Żabińska

MAC Edukacja

Religia

Jezus mnie kocha

red. S. Łabendowicz

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Sandomierz

Język angielski

New English Adventure Starter

Regina Raczyńska Cristiana Bruni

Pearson

KLASA I

Edukacja wczesnoszkolna

Dotacja MEN

Język angielski

Dotacja MEN

Religia

Żyjemy w Bożym świecie

red. K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

KLASA II

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi Tropiciele

A. Banaszak

E. Burakowska

A. Burdzińska

J. Dymarska

A. Kamińska

R. Kamiński

WSiP

Język angielski

New English Adventure 2

Viv Lambert

Anne Worall

Pearson

Religia

Idziemy do Jezusa

red. E. Kondrak

J. Czerkawski

Jedność

KLASA III

Edukacja wczesnoszkolna

Dotacja MEN

Język angielski

Dotacja MEN

Religia

Przyjmujemy Pana Jezusa + zeszyt ćwiczeń

red. W. Kubik

WAM

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2019/ 2020

KLASA IV

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język rosyjski

Stupieni 4

Beata Gawęcka-Ajchel, Anna Żelezik

WSiP

Religia

Miejsca pełne BOGActw + zeszyt ćwiczeń

red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Jedność

 

KLASA V

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język rosyjski

Stupieni 5

Beata Gawęcka-Ajchel, Anna Żelezik

WSiP

Religia

Spotkania uBOGAcające + zeszyt ćwiczeń

red. K. Mielnicki

E. Kondrak

E. Parszewska

Jedność

 

KLASA VI

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język rosyjski

Stupieni 6

Beata Gawęcka-Ajchel, Anna Żelezik

WSiP

Religia

Tajemnice BOGAtego życia + zeszyt ćwiczeń

red. K. Mielnicki

E. Kondrak

E. Parszewska

Jedność

 

KLASA VII

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Religia

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

red. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

E. Parszewska

Jedność

 

KLASA VIII

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Religia

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

red. K. Mielnicki

E. Kondrak

E. Parszewska

Jedność

 

 

PODRĘCZNIKI I ZESZYTY ĆWICZEŃ (4 zeszyty ćwiczeń) Z POZOSTAŁYCH PRZEDMIOTÓW ZAPEWNIA SZKOŁA W RAMACH DOTACJI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ