Termin EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Termin EGZAMINU GIMNAZJALNEGO będzie podany na stronie szkoły.