Spotkanie z twórczością ks. Jana Twardowskiego

w 100 rocznicę urodzin


     W środę 10 czerwca w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie nasi uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego.

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku.

Celem Konkursu było przybliżenie uczniom twórczości ks. Jana Twardowskiego.

     Uczniowie recytowali wybrane przez siebie wiersze i fragmenty prozy ks. Jana Twardowskiego.

W kategorii klas I - III wyróżnienie otrzymał uczeń z klasy II Bartosz Tratkiewicz  przygotowany przez panią Ewę Głowacką.

W kategorii klas IV - VIwyróżnienie otrzymała uczennica z klasy V Angelika Zegadło przygotowana przez panią Sylwię Kosińską.

     Uczniowie i opiekunowie obejrzeli przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku montaż słowno-muzyczny pt. „Spotkanie z twórczością ks. Jana Twardowskiego.”

     Na zakończenie spotkania wręczono laureatką konkursu recytatorskiego pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci książki ks. Jana Twardowskiego.