POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

     W piątek 13 marca 2015r. uczniowie naszej szkoły Eliza Pieniak, Karolina Niemirowska i Patryk Tomala pod opieką p. Edyty Mucha - Dziwiszek wzięli udział w Powiatowym Konkursie Ortograficznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie. Patronem konkursu było Starostwo Powiatowe w Garwolinie. Tekst dyktanda został opracowany i wygłoszony przez niezależnego eksperta pana dr hab. Arkadiusza Dudziaka pracownika naukowego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Uczestnicy konkursu wzięli również udział w wykładzie na temat kultury języka polskiego wygłoszonym przez dr hab. A. Dudziaka.

     Organizator konkursu zapewnił uczestnikom poczęstunek oraz wręczył każdemu z nich symboliczne upominki, przypominające o udziale w konkursie.