Pierwszy Międzynarodowy Konkursu Plastyczno - Literackiego
„Błogosławiona Bolesława Lament – Apostołka Jedności”

     Uczniowie naszej szkoły z klas I - III i klas IV - VI szkoły podstawowej pod opieką p. Marty Ostałowskiej wzięli udział w Pierwszym Międzynarodowym Konkursie Plastyczno - Literackim „Błogosławiona Bolesława Lament – Apostołka Jedności” przebiegał pod hasłem „Aby wszyscy stanowili jedno… aby świat uwierzył” (J 17,21) i był skierowany do dzieci oraz młodzieży z Polski i zagranicy. Konkurs trwał od 9 lutego do 15 kwietnia 2015 roku.

     Celem konkursu było przybliżenie postaci bł. Bolesławy Lament – Apostołki Jedności, zachęcenie do naśladowania Jej w dążeniu do zgody i jedności oraz rozwijanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży.

Organizatorem Konkursu był Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Współorganizatorami konkursu było Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny i Wydział Nauki Katolickiej w Olsztynie.

     Spośród 700 prac plastycznych i literackich z 126 szkół z całej Polski oraz z Holandii, z naszej szkoły Szymonowi Konopce z klasy IV ośmioosobowa Komisja Konkursowa przyznała dyplom uznania za ciekawy i oryginalny pomysł wykonania pracy plastycznej.