1 kwietnia 2015 roku

Sprawdzian szóstoklasisty

     1 kwietnia 2015r. punktualnie o godzinie 9.00 uczniowie klasy szóstej rozpoczęli sprawdzian, który oceni ich umiejętności i wiadomości.  

    Uczniowie rozwiązywali zadania sprawdzające wiedzę z zakresu czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Wszyscy szóstoklasiści w Polsce pisali taki sam test. 


Sprawdzian składał się z dwóch części:‎
      •część pierwsza – obejmowała zadania z języka polskiego i z matematyki, ‎
      •część druga – zadania z języka obcego nowożytnego.


Obie części sprawdzianu były przeprowadzone jednego dnia. Część pierwsza trwała 80 minut, ‎a część druga – 45 minut.

      Sprawdzian jest obowiązkowy. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły.  Wyniki będą znane pod koniec maja.