XV Akcja "Góra Grosza"

     W dniach od 24 listopada do 5 grudnia 2014r. w naszej szkole Koło Przyjaciół Harcerzy i Samorząd Uczniowski przeprowadzili XV akcję „Góra Grosza 214”.

     Celem akcji było zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

     Uczniowie należący do KPH policzyli „złote klepaki” łatwo można było się pomylić wśród tylu groszy, ale nasi uczniowie świetnie poradzili sobie z tym wyzwaniem. Uzbieraliśmy łącznie 5270 monet co dało łączną sumę 125,41zł.

 

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza jest największa na świecie”