Udział uczniów Zespołu Szkół w Stefanowie


     Jak co roku na szkoła wzięła udział w akcji „Sprzątania Świata”. Akcja stała się już tradycją ponieważ wszystkie placówki na terenie gminy corocznie inspiruje młodzież i dzieci do czynienia swojego otoczenia czystszym i zdrowszym, jednocześnie budując przyjazną środowisku świadomość naszego społeczeństwa.

     Uczniowie wszystkich klas, tych młodszych, i tych starszych, aktywnie włączyli się we wszystkie zadania związane z akcją.

     O akcji „Sprzątanie świata” pamiętały również najmłodsze dzieciaki

z  klas 0 - III, które także zbierały śmieci porządkując teren wokół szkoły jak też wokół kościółka położonego w sąsiedztwie szkoły.

Uczniowie oderwali się od lekcji, aby uczestniczyć, razem ze swoimi nauczycielami w dwugodzinnej akcji „Sprzątania Świata”. uczniowie znów wrócili do sal lekcyjnych, by kontynuować naukę zgodnie z planem lekcji.